Bilimsel İçerik

Asta
Life

Astaksantin, moleküler yapısı nedeniyle benzersiz kimyasal özelliklere sahiptir. Her bir iyon halkası üzerinde hidroksil ve keto kısımlarının varlığı, daha yüksek bir antioksidan aktivitesini açıklamaktadır.
Çalışmalar Astaksantin’in, E vitamini ve beta-karoten’ den daha güçlü antioksidan aktiviteye sahip olduğunu belirtmektedir.
Astaksantin’in antioksidan etkisinin, zeaksantin, lutein, tunaksantin, kantaksantin, betakarotenden ve diğer karotenoidlerden 10 kat, a-tokoferolden 100 kat daha yüksek olduğu klinik araştırmalarla desteklenmiş ve bu nedenle “süper E vitamini” olarak adlandırılmıştır.

Asta Life bilimsel içeriği indirmek için aşağıda bulunan butona tıklayınız.

Bilimsel İçerik

Bilimsel İçerik

Prenatal Life

Düşük maternal DHA konsantrasyonları, preeklampsi, gestasyonel diyabet, doğum sonrası depresyon, preterm doğum, İntrauterin fetal büyüme kısıtlılığı (IUGR) insidansı ile ilişkilidir.
DHA, fetüs beyin ve retina gelişimi için önemlidir. Merkezi sinir sisteminin optimal gelişimi ve işlevi için gereklidir.

Prenatal Life bilimsel içeriği indirmek için aşağıda bulunan butona tıklayınız.

Bilimsel İçerik

Bilimsel İçerik

EPA 4
Life

Kardiyovasküler hastalığı veya diyabet ve diğer risk faktörlerine sahip, statin tedavisi alan ve açlık trigliserid düzeyleri 135 – 499 mg/dL olan, toplamda 8.179 hasta içeren cok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü REDUCE-IT Çalışması sonuçlarına göre;
Statin tedavisi almasına rağmen yüksek trigliserid düzeylerine sahip hastalarda, kardiyovasküler ölüm de dahil olmak üzere tüm iskemik olayların riski, günde iki kez 2 g Icosapent Ethyl ile (günde toplam 4 g), plaseboya göre %30 azalmıştır.
Ortalama takip süresi 4.9 yıl süren REDUCE-IT Çalışmasında;
Trigliserid düzeyinde bazal değerden bir yıla kadar olan medyan değişim, Icosapent Ethyl grubunda %18.3’azalırken (-39.0 mg/dl [-0.44 mmol/lt]), plasebo grubunda %2.2 artmıştır.
Kılavuzlar, REDUCE-IT Çalışmasını referans göstererek, statin tedavisine rağmen yüksek Trigliserid düzeylerine sahip, riskli hastalarda yüksek doz Icosapent Ethyl (EPA) kullanımını önermektedir.

EPA 4 Life bilimsel içeriği indirmek için aşağıda bulunan butona tıklayınız.

Bilimsel İçerik